אנשי קשר במחלקה 

טבלת אנשי קשר - מהנדס המועצה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענבל אליהו מזכירת מהנדס 08-9929471
דקלה צור עוזרת מהנדס 08-9929494 [email protected]
קאיד אבו גאנם מהנדס המועצה 08-9929471 [email protected]

קבלת קהל - בתיאום טלפוני מראש עם מהנדס המועצה, בכל יום שלישי בין השעות 8:00-15:30. 

תחומי אחריות 

תפקידה של מחלקת ההנדסה הוא ניהול וטיפול בנושא העבודות הציבוריות בתחום המועצה: תכנון, ייזום, הכנת תוכניות מפורטות, פיתוח, בינוי ופיקוח על קידום פרויקטים בישובים.
מטרת המחלקה היא לתת שירות ברמה מקצועית גבוהה, אמינה ועדכנית, המתאימה לצרכים המשתנים של התושבים.

בקשות להיתר בניה

להלן מספר הערות בנוגע לטעויות הנוטות לחזור על עצמן ברוב הבקשות להיתר:

 • על הבקשה/ תכנית המבנה להיות מנוסחת בצורה ברורה. כמו כן יש לשים לב כי תוכן הבקשה תואם את תיאור הבקשה.
 • יש להגיש תרשים סביבה על רקע תכנית מפורטת מאושרת (תב"ע).
 • יש להגיש מקור מדידה עדכני תואם תב"ע, ערוך בחצי השנה האחרונה, חתום ע"י מודד.
 •  יש להגיש תרשים מגרש על רקע מדידה עדכנית ללא שינוי. כמו כן, התרשים חייב להיות תואם תב"ע ויתר התכנית (פני קרקע ט./מ.) בקנה מידה של  1:250, כולל גבולותיו, קווי בנין, מידות, מידות העמדה, גבהים, פיתוח, ניקוז,ביוב.
 • להגיש היתר קיים או את כולו מחדש.
 • יש לקיים בפועל את התכנית שאושרה בלבד.
 • יש לסמן מבנים ללא היתר וגדרות שלא תואמים גבולות מגרש להריסה.
 • יש לצבוע את התוכניות.
 • חשוב לציין כי אין בבדיקה ובהערות התיקון (לרבות פרסום הקלה ו/או שימוש חורג) משום התחייבות של הוועדה למתן היתר הבניה. 
 • אין להתחיל בבניה, לרבות עבודות עפר, קודם שניתן ההיתר ומולאו התנאים שנקבעו וכן שולמה האגרה כחוק.
 • העתקים: המבקש, עורך הבקשה, תיק הבקשה.

לאתר הוועדה לתכנון ובניה "נגב מערבי" (שמעונים)