העלייה על הקרקע במושב רנן החלה בשנת 1950, המייסדים היו עולים מלוב אשר שהו על הקרקע באוהלים במשך כשנה. במהלך אותה השנה החלו בניית מבני קבע והילדים, עולי לוב, החלו את לימודיהם בישראל עם המורה האגדי שלהם, אשר חדד. כעבור כשנה הועברו העולים לקומות שונים ברחבי הארץ לישובים בהם מוקמו עולים לובאים נוספים אחריהם הגיעו למושב עולים מתימן. מרבית העולים לא הסתגלו לתנאי השטח ועברו למגורים עירוניים או למושבים אחרים בנגב. אחריהם התיישבו ברנן עולים, יהודים קראים, ממצרים. כיום אוכלוסיית המושב הטרוגנית

כ- 50% מתושבי המושב מתפרנסים מחקלאות, בעיקר ירקות ופרחים בחממות. במושב גם לולים. 

חינוך

בישוב פועל פעוטון עד גיל 3.
גן טרום חובה וגן חובה
תלמידי כיתות א'-י"ב לומדים בקריית החינוך "מרחבים".

חברי הוועד המקומי

שם ומשפחה תפקיד ישוב נייד  
שרון ארז יו"ר רנן 053-7628693 erezz046@gmail.com
משה אלמוג חבר ועד  רנן    
רצון מתי חבר ועד  רנן 050-7656230  
יוסף יעקב חבר ועד  רנן 057-7715234  
פרג מרדכי חבר ועד  רנן