"שבי דרום" הוקם בסמוך למושב ניר עקיבא עבור מפוני היישוב כפר דרום, שבגוש קטיף ועלה על הקרקע בכ"ד אדר ב' תשע"א 31.3.2011 (פינוי גוש קטיף היה ב 2005).  ביום א 26.11.17, אישרה הממשלה פה אחד את ההכרה בישוב שבי דרום - כישוב עצמאי (בהמשך להחלטת ממשלה מס 991 מיום 14.1.2016). 

ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' מברך על החלטת הממשלה בהכרה בישוב *שבי דרום* כישוב עצמאי. 

"זו החלטה ציונית ומוסרית שעושה צדק היסטורי עם מפוני גוש קטיף. כיום מתיישבים ביישוב  31 משפחות וכעת נוכל להמשיך ולפתח אותו ביתר שאת ולהגדיל את מספר המגרשים בו, כחלק מפיתוח הנגב והעצמתו." חג'ג' הוסיף "כידוע, בנובמבר 2015 אישרה הממשלה הקמת 5 יישובים נוספים בנגב. 2 מהם במרחבים: האחד, בצמוד לכפר החינוכי אשל הנשיא, והשני, בצמוד לכפר השיקומי "עלה נגב - נחלת ערן". שני היישובים הם צמודי גדר ולכן לא יהיו השלכות כלכליות נוספות על הקמתם. אנחנו פועלים במלוא המרץ להרחבת ההתיישבות בנגב ולחיזוק הנגב. ההתיישבות בנגב היא האלטרנטיבה השפויה ליוקר הדיור באיכות חיים גבוהה."

 

ישוב זמני

מספר המשפחות המתגוררות בישוב שבי דרום: 32
מספר נפשות: 245
גודל הישוב הזמני: 80 דונם.
גודל הישוב הקבע: 400 דונם - כולל הישוב הזמני.

מזכירות 

מזכירות הישוב: 08-6847781
מספר פקס: 08-6847416
מזכיר הישוב: אבירם צברי
ועדת קליטה: אייל אריאל
אימל הישוב: [email protected]
כפר דרום – שבי דרום, ד.נ. הנגב מקוד: 8536500 טלפון:08-6847781 , פקס: 08-6847416