1.
א. מתקני משחקים נגישים:
- מגרש משחקים מושב תלמי ביל"ו
-מגרש משחקים מושב ניר עקיבא
- מגרש משחקים מושב בטחה
-מגרש משחקים מושב גילת
- מגרש משחקים מושב פעמי תש"ז
- מגרש כדורסל מושב שדה צבי

ב. להלן מבנים נגישים בבעלות מועצה אזורית מרחבים המופעלים על ידי הרשות:
1.  ספריה אזורית מרחבים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים
- נגישות בשירות לכבדי שמיעה וקצרי רואי (תוכנות מותאמות להקראה, הגברה ושמע)     


2. מתנ"ס
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים
- רמפה, חניה

3. מועדון ניר עקיבא
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


4. מועדון קלחים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


5. מועדון שדה צבי
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


6. מועדון תלמי ביל"ו
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


7. אולם תרבות מבועים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


8. מועדון מבועים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


9. מועדון ניר משה
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


10. מועדון פדויים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


11. מועדון פטיש
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


12. מרכז יום לקשיש מבועים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים


13. מרכז יום לקשיש מרחבים
- חניה נגישה קיימת
- רמפת כניסה (כביש) נגיש קיים
- שירותים נגישים קיים

פעוטונים, גני ילדים ובתי ספר:
עבודות ההנגשה שבוצעו במבנים הנ"ל תואמות את דרישות הנגישות ואת דרישות חוק התכנון והבניה בנוגע לשוויון לאנשים עם מוגבלות.