טבלת אנשי קשר - רווחה ושירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רחל גיל מנהלת המחלקה 9929460 050-8645805 rachel@merchavim.org.il
יפה אוזן עובדת מינהל וזכאות 9929460 050-5231498 yafa_o@merchavim.org.il
רבקה סבג מזכירה 9929468 rivka@merchavim.org.il
איריס ראובני שבי דרום, מסלול, פעמי תש"ז רכזת קהילה תומכת מש"ה 9929463 054-8146915 irisr@merchavim.org.il
קליין איילת רנן, גילת רכזת טיפול במשפחות 9929417 054-6399130 kleina@merchavim.org.il
הילה חורש מדריכה ראש צוות רכזת עבודה קהילתית, צח"י 9929447 050-8645812 hila@merchavim.org.il
סאלי דקורדובי בטחה מ"מ עו"ס לחוק הנוער 9929452 054-2576666 sally@merchavim.org.il
דורית טוויזר פטיש, ניר משה רכזת ועדות תכנון טיפול 9929492 050-8645819 dorit@merchavim.org.il
מרים ימיני תפרח, פדויים רכזת חוק סיעוד 9929465 050-4134961 miriamy@merchavim.org.il
מרים כהן תלמי בילו, אשבול רכזת מועדוניות 9929461 054-7666641 miriamc@merchavim.org.il
מזל כלף ניר עקיבא עו"ס לחוק סדרי דין 9929464 052-6264229 mazalk@merchavim.org.il
הדס מאיירס מבועים רכזת תחום צרכים מיוחדים, נערות, צח"י 9929488 050-8465814 hadas@merchavim.org.il
נתי ויצמן שדה צבי עו"ס נוער בסיכון, תוכנית לאומית 360 9929460
מוטי שחר קלחים עו"ס להבה נוער בסיכון 9929460
נעמי שמעוני-יוסף מנהלת מרכז ילדים-הורים 9926293 050-2127598 horimyeladim@walla.co.il
ברוכה מעלימי אם בית מרכז ילדים-הורים 9926293 050-8437408
קווינה אלג'מיל מנהלת עמותת חוויה במרחבים 08-9962436 050-7404755 havaia.merchavim@gmail.com
יעל בנישו רכזת מתנדבים עו"ס מרכז יום לקשיש 9929458 050-8645816 benishuy@merchavim.org.il
קובי אלוני אב בית עמותת חוויה במרחבים, קהילות תומכות 050-8645782
אהובה ימיני מנהלת הכריכייה 050-7198700
נעמי רסיס טל עובדת סוציאלית 08-9929458 naomi@merchavim.org.il
הדס טרנטו עובדת סוציאלית 08-9929417 hadast@merchavim.org.il
חושב אורלי עובדת סוציאלית 08-9929452 orli@merchvim.org.il