טלפונים מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, מועצה אזורית מרחבים – פקסים ברווחה -08-9929466 – 08-9929499

שם ומשפחה

תפקידים

טלפון

טלפון נייד

מייל

 

גיל רחל

מנהלת המחלקה

08-9929462

050-8645805

rachel@merchavim.org.il

 

אוזן יפה

עובדת מינהל וזכאות

08-9929468

050-5231498

yafa_o@merchavim.org.il

 

סבג רבקה

מזכירה

08-9929460

055-6791305

rivka@merchavim.org.il

 

ראובני איריס

שבי דרום, פעמי תש"ז- רכזת קהילה תומכת מש"ה

08-9929463

054-8146915

irisr@merchavim.org.il

 

אסנת ינקי דודוביץ

מדריכה – הקהילה תומכת מש"ה

 

052-5657799

 

 

קליין איילת

רנן, גילת - רכזת טיפול במשפחות וועדות תכנון טיפול 

08-9929417

054-6399130

kleina@merchavim.org.il

 

נועה עזריאל

מושב  ניר משה - עו"ס להב"ה –נוער בסיכון

08-9929458

050-7249600

 

 

דקורדובי סאלי

מדריכה, ראש צוות - עו"ס לחוק הנוער

08-9929452

054-2576666

sally@merchavim.org.il

 

איילת בר כוכבא

בטחה  פטיש

08-9929492

052-3385110

ayelet@merchavim.org.il

 

ימיני מרים

תפרח, פדויים

08-9929465

050-4134961

miriamy@merchavim.org.il

 

כהן מרים

תלמי בילו, אשבול - רכזת מועדוניות

08-9929461

054-7665541

miriamc@merchavim.org.il

 

כלף מזל

ניר עקיבא - עו"ס לחוק סדרי דין

08-9929464

052-6464229

mazalk@merchavim.org.il

 

מאיירס הדס

מבועים - רכזת תחום צרכים מיוחדים, נערות, צח"י

08-9929488

050-8645814

hadas@merchavim.org.il

 

עופרה שטיינר

שדה צבי   

08-9929488

050-8228148

ofra@merchavim.org.il

 

שחר מוטי

קלחים -  עו"ס ית"ד

08-9929447

052-5013369

Moti85420@gmail.com

 

רייזמן הילה

מושב מסלול - עו"ס תעסוקת צעירים

08-9929447

054-8048854

Hilar.kidum@gmail.com

 

מאייר יצחק

עו"ס נוח"ם- נוער חרדי מנותק- תפרח

08-9929460

052-7675351

yitzchak@Merchavim.org.il

 

08-9929460

058-5000118

yehudaw@merchavim.org.il

רחלי חן

עו"ס קהילתית

08-9929492

052-6680498

racheli@merchavum.org.il

 

זוהר נבטי

רכזת מתנדבים

 

050-5735553

zohar_na@walla.co.il

 

שמעוני-יוסף נעמי

מנהלת מרכז ילדים-הורים

08-9921763

050-2127598

horimyeladim@walla.co.il

 

כהן סיוון

אם בית מרכז ילדים-הורים

08-6564588

 

horimyeladim@walla.co.il

 

אלגמיל קווינה

מנהלת עמותת חוויה במרחבים

08-9962436

050-7404755

havaia.merchavim@gmail.com

 

קרינגל נורית

עו"ס קהילה תומכת אנשים עם מוגבלויות

08-9962436

054-7918907

Nuritslavin1986@gmail.com

 

אלוני קובי

אב בית עמותת חוויה במרחבים, קהילות תומכות

08-9962436

050-8645782

_

 

ימיני אהובה

מנהלת הכריכייה

 

050-7198700

_