הליך רישוי עסקים – תרשים זרימה תהליך רישוי

הליך רישוי עסקים – תרשים זרימה תהליך רישוי

הנחיות ונוהל לפתיחת בקשה לרישוי עסק:

טרום פתיחת הבקשה

לפני ההגעה למחלקת רישוי עסקים יש לבצע רישום בארנונה בהתאם לסעיף 1 ו- 2

  1. יש להצטייד בחוזה חתום מצולם ובתוקף - בו יהיו רשומים כל פרטי העסק כולל מספר היתר בניה, גוש, חלקה, שטח המקום במ"ר ומהות העסק
  2. עם החוזה - לגשת קודם למחלקת ארנונה ולבצע רישום. רק לאחר ביצוע הרישום בארנונה ניתן לעבור למחלקת רישוי עסקים