האם העסק חייב ברישיון?

10 קבוצות האפיון הללו כוללות עסקים הטעונים ברישוי:

בריאות רוקחות וקוסמטיקה

1. בריאות רוקחות וקוסמטיקה

דלק ואנרגיה

2. דלק ואנרגיה

חקלאות ובעלי חיים

3. חקלאות ובעלי חיים

מזון

4. מזון

מים ופסולת

5. מים ופסולת

מסחר ושונות

6. מסחר ושונות

עינוג ציבורי, נופש וספורט

7. עינוג ציבורי, נופש וספורט

רכב ותעבורה

8. רכב ותעבורה

שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

9. שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

10. תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים