לידיעת תושבי המועצה האזורית מרחבים:

מחלקת התברואה של המועצה מבצעת בימים אלה ניקיון יסודי בפינות המיחזור בכל היישובים. אנו מבקשים להדגיש: יש למחזר לפי הזרמים הקיימים בפינות המיחזור ולשמור על הניקיון.  אין להשליך פסולת מסביב לפינות המיחזור. המועצה משקיעה משאבים רבים בניקיון היישובים.


מחלקת התברואה של המועצה מבצעת בימים אלה ניקיון יסודי בפינות המיחזור בכל היישובים.

אנו מבקשים להדגיש: יש למחזר לפי הזרמים הקיימים בפינות המיחזור ולשמור על הניקיון. 
אין להשליך פסולת מסביב לפינות המיחזור.

המועצה משקיעה משאבים רבים בניקיון היישובים. זקוקים לשיתוף פעולה.