מכתב זכייה בתחרות "רשות ירוקה"

לראשונה: מרחבים זכתה בפרס "רשות ירוקה". "כמעודדת קיימות מתקדמת ביותר, ובפרט בתחומים של התייעלות אנרגטית ושימוש באנרגיה סולארית, טיפול בפסולת בנין, שיקום נחלים, שטחים פתוחים, חינוך סביבתי ועוד. בעשייה זו פעלתם לצמצום צריכת חשמל, מים וייצור פסולת"


זכיה בתחרות רשות ירוקה