מדיניות התגוננות, פיקוד העורף, נכון ליום חמישי 9.8.18