יום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ב 30.10.18 יהיה יום שבתון במרחבים. כל מסגרות החינוך ומשרדי המועצה - לא יפעלו.