השירות הפסיכולוגי חינוכי מזמין הורים להרצאות להתמודדות עם מצבי לחץ, חירום ומשבר

הרשמה אצל הגננות ביישובים או בשפ"ח (שירות פסיכולוגי-חינוכי)


השירות הפסיכולוגי-חינוכי שלנו החל בסדרת הרצאות בגני הילדים, הורים, בשעות הערב. 
מוזמנים להירשם אצל הגננות ביישוב, או לפנות לשירות הפסיכולוגי.

שפח לאתר