קול קורא ליוזמות ופרויקטים 2019-20, הסוכנות היהודית