המועצה האזורית מרחבים בתמיכת המשרד לאיכות הסביבה מזמינה קבוצות קהילתיות להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט סביבתי


*לפרטים וקבלת טפסים להגשת הקול קורא יש לשלוח מייל  osnat@merchavim.org.il   עד לתאריך 15/01/2019

קול קורא איכות סביבה.pdf