תמצית הוראות החוק והתקנות בנוגע לכלי רכב ממונעים לא מרושיינים (מעודכן ליום 23.12.2018)