עדכונים מרפאות


קופ"ח מאוחדת:
מרפאת נתיבות סגורה,מרפאת אשקלון קיבוץ גלויות סגורה. מעון ילדים יפתח רק במרפאת הגבורה באשקלון לאור ביטול הלימודים בעיר בהחלטת ראש העיר.

מכבי: מרפאות תפרח, עין הבשור וסעד לא ייפתחו.

קופ"ח כללית: מרפאת מבועים עובדת.
סגרנו את  נטעים נתיבות, הורד נתיבות, שדרות אביבים, פיזיותרפיה שדרות,  קרית מנחם נתיבות.