עדכון נוסף לנוסעים הרכבת


*עדכון לנוסעי הרכבת* 
בשל נפל שנתגלה בסמוך למסילה באיזור שדרות, בעת סריקה יזומה של צוותי בטחון של רכבת ישראל, הופסקה בהוראת גורמי הבטחון, תנועת הרכבות בין אשקלון לשדרות. 

זאת עד לסיום הטיפול בנפל ובדיקת תקינות המסילה. 

לפי שעה רכבות בקו הנגב המערבי (רעננה-באר שבע) תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת אשקלון. 

נא להתעדכן באתר הרכבת