יום שבת 4.5 שעה 22:00 מחר לא יתקיימו לימודים

מחר לא יתקיימו לימודים


עפי הנחיית פיקוד העורף - מחר לא יתקיימו לימודים