איסור על עבודות חקלאיות- בעוטף עזה בלבד. במרחבים, יתקיימו עבודות חקלאיות

יום א, 5.5.19 שעה 06:30, הודעה לחקלאים: שימו לב, הנחיית פיקוד העורף לביטול עבודות חקלאיות - תקפה החל מהיום לעוטף עזה בלבד. אם יהיה שינוי נעדכן *יום טוב ושקט*


יום א, 5.5.19 שעה 06:30, הודעה לחקלאים: 
שימו לב, הנחיית פיקוד העורף לביטול עבודות חקלאיות - תקפה החל מהיום לעוטף עזה בלבד. אם יהיה שינוי נעדכן
*יום טוב ושקט*