נציב כבאות והצלה ישראל: צו איסור הדלקת מדורות עד ה 26.9.19


צו איסור הדלקת מדורות