בקשה לעודפי קירצוף אספלט


הודעה מהמועצה האזורית מרחבים
לידיעת הציבור

במסגרת עבודות להקמת מעגל תנועה בכניסת מושב פדויים מזרח נותרו עודפי קרצוף.

ניתן לפנות למהנדס המועצה במייל בלבד תוך השארת פרטים מלאים, כמות מבוקשת וטלפון לחזרה.

יצויין כי:

1- העודפים ינתנו על בסיס כל הקודם זוכה.

2- תנתן עדיפות לתושבי מושב פדויים.

3- העמסה והפיזור הם על חשבון ובאחריות התושב.

4- עודפי הקרצוף לא ינתנו למרכי מסחר.

5- את פיזור עודפי הקרצוף, יש לתאם עם מנהל מח' איכות הסביבה במועצה.

 

 kaid@merchavim.org.il