שירות פסיכולוגי - מספר טלפון 1800-811-211


על רקע המצב הביטחוני, פותח היום (ג') השירות הפסיכולוגי ייעוצי של משרד החינוך, קו פתוח להתייעצות של תלמידים, הורים ועובדי הוראה.
הקו יאויש על ידי  מומחיות למצבי לחץ וחירום משפ״י.
הקו החל לפעול, כאמור, מהיום מהשעה 14:30, ויפעל עד לשעה 22.00 .
 
מספר הטלפון: 1800-811-211 
 
מחר (ד') הקו יפתח משעה 7:00 בבוקר ועד לשעה 22:00.