הנחיות פיקוד העורף - יום רביעי 13.11.19 שעה 6:00


בוקר טוב
בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הבוקר לא יהיו לימודים במרחבים, כולל חינוך מיוחד. 
מקומות עבודות- יפעלו רק מקומות חיוניים. 
יום טוב ושקט