אישור תושב 2020

עפ"י הנחיות רשות המיסים במשרד האוצר, יש לחדש בכל שנה את טופס אישור התושבות, ולהגיש את המסמכים מחדש. ניתן להגיש את המסמכים בקלות באתר המועצה, והאישור יישלח אליכם.


עפ"י הנחיות רשות המיסים במשרד האוצר, יש לחדש בכל שנה את טופס אישור התושבות, ולהגיש את המסמכים מחדש. ניתן להגיש את המסמכים בקלות באתר המועצה, והאישור יישלח אליכם. 

למעבר למילוי הטפסים לחצו כאן