סינגל ניר משה ופעמוני הרוח. מתחם פיקניק מונגש לנכים