בשל תנאי מזג האויר אין להדליק אש, לשרוף גזם/ פסולת חקלאית ללא היתר ממשרד החקלאות


בשל תנאי מזג האויר אין להדליק אש, לשרוף גזם/ פסולת חקלאית ללא היתר ממשרד החקלאות.
אין להדליק אש