גלים של חוסן - מלחץ לתפקוד יום שלישי 11.5.21 18:00