תכנית הסברה שומר החומות יום רביעי 12.5.21 שעה 11:00