רישום למרכז סימולציה לתרגול החייאה וחבישה 8.8.21

תושבי מרחבים מוזמנים ביום 8.8.21 הניידת תוצב במועצה האזורית אשכול בחניון שמעל אגף הביטחון. התרגול הוא לאנשים ללא רקע וללא ניסיון. כל מתורגל יקבל חוסם עורקים ותעודה. תושבי מרחבים המעוניינים להצטרף מתבקשים למלא את הטופס המצורף.


רישום למרכז סימולציה נייד לתרגול החייאה וחבישה. תושבי מרחבים מוזמנים ביום 8.8.21 הניידת תוצב במועצה האזורית אשכול בחניון שמעל אגף הביטחון. התרגול הוא לאנשים ללא רקע וללא ניסיון. כל מתורגל יקבל חוסם עורקים ותעודה. תושבי מרחבים המעוניינים להצטרף מתבקשים למלא את הטופס המצורף.