תוכנית הכשרת דירקטורים - בשיתוף תנועת המושבים והמועצות מרחבים ושדות נגב