9.12.21: שינויים במודל הכיתה הירוקה


הממשלה החליטה להמשיך במודל הכיתה הירוקה, תוך החלת השינויים הבאים:

1.  המודל לא יחול על כיתה שבה אומתו בשלב הראשון שני תלמידים מאומתים, תרחיש זה מהווה כ-5% מהמקרים המדווחים.

2. היה ואומת תלמיד אחד, יבצעו תלמידי הכיתה בדיקת PCR גם ביום השלישי. 

3. המודל לא יחול במקרה בו אומת בכיתה תלמיד עם חשד להדבקה בזן ה"אומיקרון".

במצבים בהם לא יופעל מודל הכיתה הירוקה, תלמידים מחוסנים יוכלו ללמוד באופן פרונטלי, ותלמידים שאינם מחוסנים ילמדו בלמידה מרחוק. 

המתווה המעודכן יוצג בישיבת הממשלה ביום א׳ הקרוב.