הנחיות זהירות מפני נחשים בתקופת הקיץ


לוכדי נחשים מהמועצה:

זאב ליברמן, ניר משה: 050-4774222  גלעד לוגסי, שדה צבי: 052-6268862

הנחיות זהירות מפני נחשים