אנשי קשר במחלקה 

טבלת אנשי קשר - איכות הסביבה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עמי זוהר ממונה על חופש המידע 08-9929429 050-4240030 ami@merchavim.org.il

לרעיונות וקידום פרוייקטים ניתן לפנות לעמי זוהר

אודות

תחום איכות הסביבה עוסק במגוון נושאים סביבתיים: חינוך סביבתי והסברה, מחזור, טיפול בניקיון ובמפגעים סביבתיים. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם ועדת איכות סביבה. תחום איכות הסביבה במועצה שם לו למטרה לפעול למען קידום הקיימות ברחבי המועצה.

מטרות

1. איכות סביבה לרווחת התושבים.
2. העלאת המודעות לשמירה על הסביבה של תושבי המועצה.
3. הקניית כלים לקיום אורח חיים בר קיימא בקרב מושבי ותושבי המועצה.

מיחזור

במושבי המועצה מרכזי מיחזור בהם מיכלים לאיסוף קרטון, נייר, בקבוקים, זכוכיות, ביגוד ובקרוב גם מיכלים לאיסוף מתכת. המטרה היא לצמצמם הטמנת פסולת ולהעלות את אחוזי המיחזור.

ניקיון

המועצה בשיתוף עם וועדי הישובים מבצעת מבצעי ניקיון בישובים באמצעות הצבת גונדולות לפינוי פסולת יבשה וניקיון גזם ופסולת פזורים בשטחים הציבוריים .
במסגרת הסברה קהילתית שאנו עורכים בנושאי שמירה על הסביבה, וקידום תחום הקיימות במרחבים מתקיימים ירידים ירוקים, תכניות חינוכיות סביבתיות במערכת החינוך וליווי ועדי היישובים לטיפוח ושמירה על הסביבה.
 

פקח סביבתי

הפקח הסביבתי מוסמך עפ״י חוק לאכוף ולתת דו״חות לעברייני סביבה.
כדי לוודא פינוי פסולת במהלך בנייה, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הוועדה לתכנון ובנייה "נגב מערבי" ("שמעונים" לשעבר), ולא ניתן לקבל טופס 4 ללא אישור איכות הסביבה, כי הפסולת פונתה מהשטח.

תחומי אחריות

  • אכיפת חוקי איכות הסביבה.
  • פיקוח ואכיפה - רישוי עסקים.
  • הסברה ופעילויות לתלמידים, להעלאת המודעות לאיכות הסביבה.
  • הסברה לוועדי היישובים - כדי למנוע היווצרות פסולת.

בקרוב במרחבים: המועצה תפנה את הגזם ביישובים (מעודכן לחודש מאי 2018)

תופעת איסוף הגזם ביישובים הפכה לנטל על הוועדים, שכן, האיסוף כרוך בעלויות גבוהות לוועדי היישובים. איסוף הגזם על- ידי המועצה, יחסוך בהוצאות הוועדים, וישמש לטובת הגדלת תקציבי החינוך והתרבות ביישובים.

במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה, הוקצו לאשכול נגב מערבי (השותפות בו 9 רשויות, בהן מרחבים), כ 50 מיליון ש"ח לביצוע פינוי פסולת מסוגים שונים ברחבי הנגב המערבי. פקח איכות הסביבה במועצת מרחבים, עמי זוהר "פינות גזם מרכזיות יוקמו בכל יישוב במועצה. הפינות יהיו עם רצפת בטון, גדרות ושערים." המועצה, בשיתוף אשכול נגב, תפנה גזם ביתי מהבתים, בימים קבועים אחת לחודש. הגזם יאוחסן בפינות מוסדרות ואחת לתקופה ירוסק ויחולק לכל מי שיחפוץ בו. "הגזם המרוסק ימוחזר וישמש למיצוק רפש של רפתות למניעת זיהום קרקע, וכן, ישמש לריפוד קרקע בפרדסים, לחיסכון בהשקיית הפרדס." ציין זוהר והוסיף "באותה פינה יוקצה מקום לפסולת קשה, ריהוט, מוצרי חשמל וכיוב', שגם לאחר תקופה של איחסון יופנה לאתר פסולת מורשה."

לכל יישוב יוקצה יום קבוע בחודש שבו יהיה מותר להוציא את הגזם יום לפני ולאחרי יום הפינוי תבוצע אכיפה של חוק שמירת הניקיון. בימים אלה, מאתר זוהר יחד עם הוועדים מקום למיקום פינות הגזם היישוביות. הכוונה היא להתחיל את עבודות ההקמה עד חודש מרץ. פינוי הגזם צפוי להתחיל לקראת חודש יולי, השנה.

ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' "אנו עושים מאמצים לשמירה על איכות הסביבה בכל דרך אפשרית. מרחבים היא הרשות היחידה בארץ שהקימה מתקנים סולאריים לייצור חשמל על כל מבניה, בבתי- הספר שלנו מותקנות מערכות חכמות לאיסוף ומיחזור מי גשמים, ביו גז ועוד. ולכן, כתפישה, אנחנו מטפלים גם בגזם, שהפך להיות נטל על הוועדים ומטרד לתושבים. בנוסף, מועצת מרחבים היא הרשות היחידה בארץ שדורשת ומיישמת בדיקה של פינוי פסולת בנייה לאחר בנייה פרטית וציבורית, החל מתחילת 2015. פסולת בנייה, שלא מטופלת, ידועה כמזהם קרקע במגע עם מים. לכן, החלטנו שטופס 4 יינתן רק למי שפינה את כל פסולת הבנייה לאתר מורשה, ובחתימת פקח איכות הסביבה של המועצה, בשיתוף פעולה עם הוועדה לתכנון ובניה "נגב מערבי". עד 2015, הבונים הציגו לפני הוועדה אישור פינוי פסולת, כאשר בפועל נוצרות פסולות גבוהות פי 2 מהערכת מהנדס הבניין. מהנדס הבנייה נותן הערכה של 19-20 טון, בפועל נוצרים 40-45 טון, 20 טון הנוספים, היו מושלכים באופן פסול לפאתי היישובים. הוועדה לתכנון, בבואה לתת טופס 4 לא מגיעה לבדוק את הפסולת בשטח, אלא רק את הבית. ולכן, החלטנו לבצע את הבדיקה באמצעות פקח איכות הסביבה של המועצה, כך שאת האישור הנוסף הפקח מעניק רק למי שפינה את כל הפסולת באופן חוקי. ככה אנחנו מונעים את היווצרות פסולות הבניין החדשות, ובמקביל מטפלים בפסולות הישנות." אמר חג'ג'

בתוכניות המועצה לטפל במקביל בפסולת הבנייה וכן בפסולת הגזם החקלאי, ולמנוע בכך שריפות של גזם חקלאי, שגורם לזיהום אוויר ועוגמת נפש לתושבים. "ברגע שפינות הגזם יפעלו, נתחיל בהדרגתיות לפנות גזם חקלאי, שיהיה נקי מחבלים קרשים וכדומה." ציין זוהר.