פינוי פסולת קשה בישובים

לאחר מאמצים רבים של המועצה ובשיתוף ועדי הישובים המועצה תחל לפנות פסולת קשה בישובים. הוצאת הפסולת מותרת רק יום לפני הפינוי המתוכנן לא לפני ולא אחרי. הפינוי יתבצע לפי תכנית שגובשה יחד עם ועדי הישובים- התכנית תופץ על ידי הוועדים ותמצא באתר המועצה. אנו נבצע


30.6.21

לתושבי מרחבים שלום רב:

הנדון: פינוי פסולת קשה בישובים.

לאחר מאמצים רבים של המועצה ובשיתוף ועדי הישובים המועצה תחל לפנות פסולת קשה בישובים.

הוצאת הפסולת מותרת רק יום לפני הפינוי המתוכנן לא לפני ולא אחרי.

הפינוי יתבצע לפי תכנית שגובשה יחד עם ועדי הישובים- התכנית תופץ על ידי הוועדים ותמצא באתר המועצה. אנו נבצע מעקב להצלחת התכנית.

מה היא פסולת קשה?

מותר - כל סוגי הרהיטים , מזרנים , צעצועים, סמרטוטים, קרשים,
אסור - "פסולת בנין", "פסולת גושית" - חמרים ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערימות אדמה וחלקי הריסות של מבנים;

 הבהרה – פסולת גזם תמשיך במתכונתה הנוכחית ואין לערבב בפסולת אחרת.

פסולת בנייה- יש להזמין את "בא- לה" מכולה

              פסולת אלקטרונית (בטריות, מוצרי חשמל וכו') תמשיך במתכונתה הנוכחית ואין לערבב בפסולת אחרת.

מודגש בזה שלאחר תחילת התכנית תתבצע אכיפה בלתי מתפשרת כדי לשמור על ניקיון הישובים לא תתקבל שום טענה או סיבה להוצאת פסולת.

אנא עזרו לנו לשמור על הסביבה שלכם נקייה.

עמי זוהר

פיקוח איכות הסביבה ורישוי עסקים

מועצה אזורית מרחבים

מכתב תושבי מרחבים פסולת קשה.pdf